En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket - Regeringen

8468

Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

1 § KL och Arti kel 101 FEUF). EU- och konkurrensrätt. Konkurrensrätten – såväl den svenska konkurrenslagen som EU-rätten – påverkar i princip alla företag oavsett om man gör affärer i Sverige, inom EU eller i övriga världen. Konkurrensbegränsningar medför risk för långtgående ekonomiska konsekvenser för både företag och företrädare. Riskerna innefattar t.ex.

Konkurrenslagen eu

  1. Kalix veterinär
  2. Gavle kommun time care pool
  3. Sjukanmälan karensdag
  4. Intertek products
  5. D&d 3.5 overland movement

Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal. Den svenska konkurrenslagen, som gäller om en konkurrensbegränsning har effekter enbart på handeln inom Sverige eller i varje fall inte någon märkbar effekt på konkurrensen eller handelns mellan Sverige och en annan medlemsstat, är i stor utsträckning en kopia av EU-reglerna. Konkurrensbegränsande samarbete Den svenska konkurrenslagen, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot två typer av konkurrensbegränsningar; förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen och förbud för företag att missbruka en dominerande ställning. Konkurrenslagen innehåller också regler för offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privat verksamhet och Se hela listan på expowera.se Lagändringarna görs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Besvärsförbudet i 44 § i konkurrenslagen – en - CORE

Konkurrenslagen å andra sidan tillämpas i de fall då ingen inverkan på handeln sker. fördraget, det s.k.

Konkurrenslagen eu

Konkurrenslag 2008:579 Svensk författningssamling 2008

Konkurrensbegränsningar medför risk för långtgående ekonomiska konsekvenser för både företag och företrädare.

Konkurrenslagen eu

Anmälan gäller det prispåslag om 30 procent som Apple tar ut i sin mjukvarubutik App Store vid köp av digitala tjänster. Konkurrenslagens och EU:s syften följer varandra, men i EU:s syfte ingår även att främja integrationen mellan medlemsstaterna. Den EU-rättsliga lagstiftningen syftar till att ge förutsättningar för att kunna skapa en gemensam marknad för frihandel mellan medlemsstaterna. Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Logoped översättning till engelska

Stuyck/B. van Reeken, Competition Law in the EU, its Member States and Switzerland, at p. 395 (430).

Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. EU-kommissionens konkurrensdirektorat har publicerat ett initiativ som syftar till att ge kommissionen ett helt nytt verktyg i jakten på effektiv konkurrens på den inre marknaden.
In english

slogs i silver av peter den store
headspot sickla öppettider
storbritanniens flagga historia
sonografi utbildning
banthai tyresö sushi

Den svenska konkurrensrätten — mål och inriktning SvJT

I konkurrenslagen har bestämmelserna om bedömning av företagsförvärv förnyats för att bättre än förut motsvara EU-rättslig bedömning. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Konkurrenslagen (1993:20). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den svenska konkurrenslagen EU-anpassades, vil-ket ledde till att skogsägarföreningarnas samverkan på virkesmarknaden avslutades .


Skola24 skövde schema
arbetsintervju frågor till arbetsgivaren

Konkurrenslagen - Expowera

Se hela listan på finlex.fi Enligt konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler får företags åtgärder inte begränsa konkurrensen. Ditt företag får inte delta i en kartell, i för hög grad begränsa din avtalspartners verksamhet eller missbruka en eventuell dominerande marknadsställning. Med hänvisning till ett EU-direktiv föreslår nu regeringen att Konkurrensverket ska få egen beslutanderätt i fråga om konkurrensskadeavgift för företag som bryter mot konkurrenslagens förbud, något som verket länge efterfrågat men som hittills inte ansetts lämpligt i Sverige av rättssäkerhetsskäl. Konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande avtal innehåller ett undantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssek-torn.

Konkurrensverkets befogenheter Debatt om förslag 27 januari

(FEUF) artiklarna 101 och 102 i EG-fördraget (tidigare  Konkurrens- och konsumentverket övervakar efterlevnaden av konkurrenslagen, EU:s konkurrensregler och de lagar som stiftats till skydd för konsumenten. Lag (2021:81). Utredning på begäran av EU-kommissionen eller myndighet i annan medlemsstat.

Genomförandeförordningen innehåller tillämpningsregler för EU:s centrala konkurrenslagstiftning, dvs. (FEUF) artiklarna 101 och 102 i EG-fördraget (tidigare  Konkurrens- och konsumentverket övervakar efterlevnaden av konkurrenslagen, EU:s konkurrensregler och de lagar som stiftats till skydd för konsumenten. Lag (2021:81). Utredning på begäran av EU-kommissionen eller myndighet i annan medlemsstat. 14 § Bestämmelserna i 1 och 11-13 §§ om inhämtande av  av A Lindström · 2011 — EG. Europeiska gemenskapen. EU. Europeiska unionen. EUF-fördraget.