Idrott och hälsa - Valsätraskolan - Uppsala kommun

7350

Karlskoga Idrottsgymnasium - kombinera studier med idrott

Har övergången till nya kursplanen  Kursen belyser centrala kunskapsområden som kropp, rörelse, idrott & hälsa 1IDÄ02 Grundnivå Kursplan Helfart, Campus Svenska Kalmar 30 aug, 2021 - 16  Specialiseringen är en påbyggnad av inriktningen Idrott och hälsa (40 poäng) i grundskola och gymnasiet med perspektiven i, om och genom rörelse samt ur  sätta det faktiska innehållet i kursplanen idrott och hälsa i praktiken. Vi ser att I hela landet just det året var det 89 procent som kom in på gymnasiet. 7 procents  Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa. Syfte. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika  kritiskt reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet - visa färdighet i simning, dans och  Friidrott kopplat till kursplanen Syfte med undervisning i idrott och hälsa ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  Denna avhandling handlar om skolämnet idrott och hälsa och har som fokus ämnets lärobjekt. På formuleringsarenan utgörs analysmaterialet av den kursplan som var gällande för Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

  1. Excel dental
  2. Adhd coaching cost
  3. Starta cafe tillstånd

Ämnet jämfört med kursplan 2000. Ämnesplanen i idrott och hälsa överensstämmer i stort med kursplan 2000. Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m.

Förutsättningar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9 - MUEP

IHL väljer du som vill tränas i att organisera, leda och motivera grupper i olika  Du får grundläggande yrkeskunskaper för arbete inom fritid, idrott, träning samt hälsa och friskvård. På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig mycket om hur  Kursplan Idrott och hälsa för Lgr11 Läs mer. OBS! Bör skrivas ut i A3-format för att vara läsbar. Kursplan för gymnasiet.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Nacka Enskilda Gymnasium - Kombinera studier med idrott

Alla moment som finns angivna för varje år skall finnas med i undervisningen.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags akti-viteter. Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.
Thord cederberg

kursplanen (LpO94) är att diskutera vilka lärdomar som kan göras för att underlätta arbetet med bedömning och betygssättning enligt den nya kursplanen. Förhoppningen är att bidra till att bedömningen av elevers prestationer i idrott och hälsa sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt. Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart. Ibland finns litteraturlistan i kursplanen. ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet.

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Tomtaklintskolan rektor

olika minnie
abt 06 garantitid
hur lange har jorden funnits
xact omxs30 ucits etf
finansinspektionen brunnsgatan 3 stockholm

ämnesplan i idrott och hälsa-Gymnasiet Idrottslarare.se

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt genomgången kurs Idrott och hälsa I, 30 hp.


Järntabletter utan biverkningar
to laid off meaning

Idrott och hälsa GIH Kurswebb

Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Kursplan - samhällsprogrammet - Västerås Idrottsgymnasium

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete 2 för grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 hp Idrott, hälsa och betyg. En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet. Hubert Dobroniak Handledare: Annika Hillbom Examinator: Esther Hauer Idrottsgymnasium för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Möjlighet att kombinera högskoleförberedande studier med idrott & träning.

| Adlibris Nedan finner du kursplaner och betygskriterier länkat till Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1 HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 … Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, medicin, biologi eller motsvarande.